Інформація щодо мінімальної заробітної плати

Інформація щодо мінімальної заробітної плати.

 Згідно з Законом України «Про державний бюджет на 2017 рік» з 1 січня 2017 р. встановлена мінімальна заробітна плата у розмірі 3 200 грн. (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі). В Україні змінилося значення самого терміну «мінімальна зарплата» (статті 1-3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР із змінами, внесеними законом  № 1774-VІІІ від 06.12.2016) Ця державна гарантія для працівників тепер стосується не тільки розміру окладу, а заробітної плати працівників за місяць в цілому.

Таким чином, роботодавець зобов’язаний буде щомісяця виплачувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з:

окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

Виконувати цю норму потрібно як юрособам, так і фізособам – роботодавцям.

Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно з  трудовим договором, проводиться на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці.

У цих випадках заробітна плата виплачуватиметься пропорційно виконаній нормі праці.

Слід звернути увагу, що також були внесені зміни щодо самої системи оплати праці (ст. 6 Закону України «Про оплату праці»).

Згідно з нею посадові оклади потрібно визначати на рівні не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року (у 2017 році – 1 600 грн.).

І якщо, наприклад, нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, складається лише з такого окладу, розмір якого є нижчим за законодавчо встановлений розмір мінімальної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата встановлюється на національному рівні (однакова для всіх, відсутній регіональний, галузевий чи ін. поділ). Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

За порушення в сфері дотримання мінімальних державних гарантій може бути застосовано штраф у 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – (при розмірі мінімальної зарплати 3 200 грн. – це 32 000 грн.) – стаття 265 КЗпП.

 

Начальник управління соціального захисту населення                       І.О. Ситник