Про підтримку населення в період підвищення цін та тарифів на комунальні послуги

Про підтримку населення в період підвищення цін та тарифів на комунальні послуги

 У зв’язку з підвищенням цін і тарифів субсидія на житлово-комунальні послуги стала майже основним засобом підтримки та захисту населення. Урядом суттєво спрощено порядок призначення житлових субсидій.

Субсидія є безповоротною і її отримання  не  пов’язане  і  не тягне за собою зміни форми власності житла.

Для призначення субсидії необхідно подати лише два документи – заяву про призначення житлової субсидії (далі — Заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – Декларація), форма яких спрощена. Усю іншу інформацію управління збирає самостійно.

Заяву та декларацію можна надати особисто на прийомі в управлінні, можна надіслати поштою на адресу управління. Здійснюється  прийняття заяв та декларацій для призначення субсидії в електронному вигляді через портал адміністративних державних послуг igove.org.ua та інформування мешканців району у зворотному напрямку. Також можна надати заяву та декларацію через сайт Мінсоцполітики mlsp.gov.ua.

Особам, у яких закінчується попередній термін отримування житлової субсидії протягом 2015/2016 років, субсидію на наступний період призначено на підставі документів, які збирало УСЗН без необхідності надання Заяви і Декларації.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більш ніж на 12 місяців на підставі відомостей про доходи, які отримуються від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів. При цьому у разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житлових приміщеннях, у період її отримання не нараховуються.

Для призначення субсидії враховуються доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у І кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

Для призначення житлової субсидії не має значення майновий стан сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, здача в оренду житлового приміщення тощо), крім купівлі майна або оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидія може бути призначена на підставі рішення комісії.

Скасовано необхідність обов’язкового працевлаштування працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості.

Застосовується такий порядок доповнення доходів до прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб:

  • Розмір прожиткового мінімуму визначається станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи;
  • Досягнення 18-річного віку особами при визначенні доходів визначається станом на 1 січня року, за який враховуються доходи;
  • Для осіб, яки досягли 18-річного віку і середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, або  в  яких  відсутні доходи, але вони навчалися за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі встановлюється дохід  на рівні одного прожиткового  мінімуму;
  • Для осіб, яки досягли 18-річного віку і у яких середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, але яки протягом зазначеного періоду отримували хоча б один з наступних видів  доходу:  пенсію,  стипендію,  допомогу  при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  допомогу  по  догляду за інвалідом I та II групи внаслідок  психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на  пенсію  та  інвалідам,  допомогу  по  безробіттю включаються  фактичні  розміри  отриманих такими особами доходів.
  • Для осіб, яки досягли 18-річного віку і у яких відсутні доходи,  для  розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої  особи  визначається  на  рівні  двох  розмірів прожиткового мінімуму. В окремих  випадках  за  рішенням  районної комісії,  для  осіб,  які  проживають у сім’ях, що опинилися у складних   життєвих   обставинах,   у   розрахунок  субсидії  може включатися   середньомісячний   сукупний  дохід  на  рівні  одного прожиткового  мінімуму.
  • Для осіб, яки не досягли 18-річного віку у розрахунок субсидії включаються  фактичні  розміри  отриманих такими особами доходів.

Для  фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за  кожний  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів
прожиткового  мінімуму, є платниками   єдиного   податку  другої  групи,  —  трьох  розмірів прожиткового  мінімуму, є  платниками  єдиного податку третьої групи, — чотирьох   розмірів   прожиткового   мінімуму.  При  цьому  не  враховується дохід, отриманий самозяйнятою  особою,  та  дохід  від  підприємницької діяльності, інформацію  про  які надано ДФС на запит.

Для  осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення  субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний   сукупний  дохід  незалежно  від  отриманих  (не отриманих)  такою  особою  доходів  визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму.

Особам,  які  беруть (брали) безпосередню   участь  у  проведенні  антитерористичної  операції, та/або  членам  їх  сімей  до  сукупного  доходу  не враховуються: отримані  ними  у  період  безпосередньої участі у проведенні антитерористичної  операції грошове забезпечення та інші виплати і види    соціальної    допомоги; отримана  ними  у період та/або після безпосередньої участі у проведенні    антитерористичної   операції   благодійна   допомога.У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим  пенсіонером,  який не має інших доходів, крім пенсії, до  її  середньомісячного  сукупного  доходу  враховується  розмір
пенсії  за  місяць,  що  передує  місяцю,  з  якого  призначається субсидія.

Мають право на субсидію особи, які проживають у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, і на яких нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг зараховуватиметься виконавцем не тільки як обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів.

Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, ним повертається.

Громадяни,  яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату   житлово-комунальних  послуг,  зобов’язані  щомісячно сплачувати   вартість фактично  спожитої  послуги  з  урахуванням розміру  призначеної  субсидії.  У  разі  коли  вартість  фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї  послуги,  громадяни  сплачують  її  фактичну  вартість. Сума субсидії,  яку  структурними  підрозділами  з  питань  соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних  послуг для  оплати  їх  вартості  в  розмірі соціальних  нормативів  і  яка  не  використана  домогосподарством внаслідок     економії     споживання     послуг,    зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

 

 

Начальник управління                                                                             І.О. Ситник