Історична довідка

За дореволюційних часів місто Катеринослав в адміністративному відношенні розподілялося на частини. Від початку вони мали лише номери: Перша, Друга, Третя, потім отримали назву «поліцейські», а згодом стали називатися «Дніпровська», «Соборна» поліцейська частини.
Зі зростанням міста значно зросла і кількість справ, що належали до ведення і виконання поліції. Виходячи з такого становища, Катеринославський губернатор за згодою з міською думою, запропонував збільшити склад поліцейського управління. Міністерство внутрішніх справ, розглянувши клопотання губернатора, визнало можливим задовольнити прохання рішенням від 14 серпня 1827 року.
17 листопада 1897 року збори Державної Ради затвердили рішення Міністерства внутрішніх справ.
1 грудня 1897 року штати міського поліцейського управління у Катеринославі затвердив імператор.
З 1 січня 1898 року штати було введено до дії.
24 грудня 1897 року Катеринославське губернське правління надіслало Височайше повеління до Поліцейського управління для виконання.
Поліцейське управління створило п’ять поліцейських частин з урахуванням розташування міста, чисельності та густоти населення.
П’ята поліцейська частина знаходилася по вул. Проізвольній,18 (сучасна назва така сама).
Так, до 5-ої поліцейської частини входило 1300 будинків і 2300 жителів. Штат 5-ї поліцейської частини складався з 26 чоловік: пристав, помічник, 2 наглядачі, 20 служителів і 2 кінних стражники.
До 5-ої поліцейської частини входила територія від вул. Гімнастичної до Брянської площі, Павловська і Підгірна слободки, Чечелівка, Олександро-Невська площа, вул. Робоча, Канатна, Трамвайна (Боброва), Ігнатіївська, Аптекарська балка, Сквозна (Щепкіна), Коротка (Чичеріна), Керосинна (Леваневського) та ін.
Датою юридичного заснування 5-ої поліцейської частини, яка згодом отримала назву «Олександро-Невська», а тепер – Красногвардійський район міста Дніпропетровська – вважається 1 січня 1898 року, тобто введення Височайшого повеління від 01.12.1897 р. в дію          у м. Катеринославі.

Протягом XX сторіччя межи частин, які потім отримали назву «райони», неодноразово частково змінювались, але основне ядро їх залишилось незмінним:

1905 рік – Заводський район.
1917 рік – Брянський район.
1920 рік – Фабрично-Чечелівський район.
1923 рік – Чечелівський район.
1925 рік – Красночечелівський район.
1932 рік – Красногвардійський район.
2016 рік – Чечелівський район

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *